Igen i år har vi fået afvisning på de visumansøgninger, som skulle gøre det muligt for fire Ahead-medarbejdere at komme på besøg i Danmark til sommer. Besøget skulle have været nummer to i rækken af de kompetenceudviklende udvekslingsbesøg, som pålægges alle organisationer, der modtager penge fra den danske udviklingsbistand. Derfor kan det også virke selvmodsigende, at myndighederne nu ikke vil lade os gennemføre det arbejde, de selv har pålagt os.

På trods af at iiINTEREsts bestyrelsen i år har forsøgt at tilgodese de kritikpunkter, som blev anført som forklaringsårsag ved sidste års afvisning af ansøgninger, er begrundelserne de samme i år: de pågældende Ahead-medarbejdere snakker hverken godt nok engelsk eller har nok mønter på kistebunden, til at man kan se formålet med besøget – og det er til trods for, at vi gentagne gange har fremlagt dokumentation for at en oversætter vil være tilgængelig under hele besøget, og at iiINTERest finansierer opholdet og alle udgifter, der måtte være i forbindelse med Ahead-medlemmernes rejse.

Det er rigtig ærgerligt og frustrerende både for iiINTERest men måske især for Ahead-medarbejderne, som havde set frem til at komme til Danmark og lære om forskellige økologiske dyrkningsmetoder og teknikker, der kunne bruges i forbindelse med fødevaresikkerhedsprojekterne i Indien.

Efter mange forgæves forsøg på at få Udlændingestyrelsen og Udenrigsministeriet til at genoverveje ambassadens beslutninger, har bestyrelsen besluttet sig for at gå ad andre veje. Vi håber at kunne skabe kontakt til andre ulandsforeninger, som står i samme ærgerlige situation og herved få skabt et samlet talerør, der kan nå medier og/eller politikere. Strammede integrations-og asylregler bør ikke stå i vejen for, at mennesker kan samarbejde på tværs af landegrænser og udveksle erfaringer, viden og kultur.