En aften i november 2022 ankom vi, de danske repræsentanter fra iiINTERest, til AHEADs faste kontor, ‘field station’, i Malda i South Dinajpur District i Vest Bengalen, hvor en lille gren af Aheads uddannelsesaktiviteter udfolder sig. Modsat mange af Aheads andre uddannelsesaktiviteter, rettede projekterne i dette område sig ikke imod hverken eleverne, eller de elever der falder ud af skolen uden afsluttende 10. klasseprøve, ‘drop outs’, men imod lærerne. Projekterne drejer sig om at løfte pædagogikken til de elever der kommer til undervisning ved at integrere lyd, billeder og film i undervisningen. Dén aften i Malda, mødte vi 14 entusiastiske skoleinspektører og de første lærere, der havde været på kursus i at hente billeder og film fra internettet, så de kunne illustrere passager fra lærebøgerne, i deres undervisning. De fortalte os, at de arbejdede med korte klip, som de så viste med det Power Point udstyr og de computere som det indiske softwarefirma, Embee Software, har stillet til rådighed for skolerne, som en del af firmaets sociale virksomhedsansvar (SCR). Pædagogisk, sådan at billeder og filmpassager var i tæt forbindelse med undervisningsmaterialerne og som meget korte indslag så de kunne illustrere teksterne uden at tage elevernes opmærksomhed væk fra de bøger, der strukturerer undervisningen.

Selvom pensum og godkendte lærematerialer er centrale elementer i det indiske undervisningssystem, er der fortsat et behov for at gøre undervisningsmaterialet mere interaktivt, så undervisningen i landsbyskolerne i højere grad tager form som aktivitetsbaseret læring, samt at tilpasse indholdet til lokale forhold, der kan vække genklang og lokalt kendskab hos børnene: lokale traditioner, mindesmærker, natur og skikke – alt sammen vigtigt når lærebøgerne tit er skrevet fra storby og middelklasseperspektiv uden forbindelse til livet i Vest Bengalens landdistrikter. Ofte er det svært at finde de gode eksempler på internettet, så derfor får lærerne undervisning i selv at finde og optage steder, markeder og festivaler, med støtte fra Ahead.

Kursisterne havde allerede etableret deres eget netværk som udbredte ideerne til andre skoler end deres egne og stor var vores glæde da den administrative leder (District Magistrate and Commissioner) på mødet udtrykte interesse i samarbejdet: faktisk var der allerede nogle computere og projektorer i skolesystemet, men hans fornemmelse havde været, at der netop var mangel på ideer til, hvordan de skulle bruges i undervisningen. På den vis, blev vi på kontoret vidne til opstarten på en ny forbindelse mellem områdets lærere og de lokale myndigheder, som forhåbentlig vil forbedre undervisningen for masser af lokale skolebørn i området.