Den 25. marts meddelte Indiens premierminister, Narendra Modi, at landet ville blive lukket ned i første omgang for en treugers periode. På bare fire timer lukkede landets grænser for indrejsende fra en lang række lande (inklusiv Danmark), og et udgangsforbud gjorde det ulovligt for de 1.3 mia. indbyggere i landet at færdes offentligt ud over i forbindelse med indkøb af mad og medicin eller ved lægebesøg. Siden marts er nedlukningen blevet forlænget, og varer nu indtil den 3. maj. Millioner af mennesker har mistet deres job og står uden mulighed for at tjene en indkomst eller brødføde deres familier. Migrantarbejdere, som ikke længere har råd til at betale husleje i byerne, har begivet sig afsted mod deres hjembyer i landområderne, hvor de håber, at deres familier kan huse dem.

For vores projekter betyder corona-krisen, at samtlige aktiviteter i landsbyerne er blevet sat på pause. Hverken medarbejderne i Ahead eller i de lokale CSO’er har tilladelse til at begive sig ind i projektområderne. Samtidig betyder de store migrantbølger, at der kommer yderligere pres på landområderne. For rigtig mange landsbyboere er det umuligt at leve op til myndighedernes påbud om at holde social afstand, og mange steder har frygten for smitte fra de hjemvendte ført til konflikter landsbybeboerne imellem. Mangel på vand og sygehusfaciliteter gør det svært både at begrænse og behandle smitten. Selvom dødstallene endnu er lave, er det meget svært at sige, hvor mange, der på nuværende tidspunkt kan være smittede. Det skyldes dels at det er relativt få, som bliver testet, og dels fordi langt fra alle dødsfald bliver registreret i de områder, hvor sundhedsmyndighederne kun er begrænset til stede.

Så længe udgangsforbuddet opretholdes, er Aheads medarbejdere tvunget til at arbejde hjemmefra. Her kan de udføre administrative opgaver, som at kortlægge projektindsatserne og planlægge fremtidige aktiviteter. Desuden har en del af personalet arbejdet på at styrke Aheads digitale læringsplatform, som deltagerne i Uddannelsesprojekter benytter til deres undervisning. Der er ingen tvivl om, at det engagement, som indtil nu er blevet opbygget i landsbyerne, vil komme til at lide et tab, som konsekvens af nedlukningen.

Hvis nedlukningen forsætter i mange måneder endnu, vil det formegentlig betyde, at vi må udskyde en stor del af vores aktiviteter. CISU har givet tilladelse til, at projekter kan udskydes med op til et halvt år ud i fremtiden. Dog er det vigtigt, at vi sikrer os, at alle de ansatte – både i Ahead men også i CSO’erne samt de lokale ressourcepersoner, der er tilkoblet projekterne – ikke kommer til at stå uden løn og mulighed for at overleve krisen. Uden dem vil det være umuligt at starte projekterne op igen, når den tid kommer.

Hvis der er noget som helst positivt at sige om corona-situationen i Indien er det, at krisen på sin vis er med til at illustrere det enorme behov for at sikre befolkning bedre adgang til de ressourcer, som gør dem i stand til at klare sig selv i en værdig hverdag. På trods af de store sundhedsmæssige- og økonomiske udfordringer som Indien står overfor, glæder vi os over, at der trods alt findes tusindvis af familier i landområderne der er bedre rustede til at modstå corona-krisen, fordi de har deltaget i vores projekter. Forhåbentlig vil deres viden om håndtering af naturressourcer og bæredygtige landbrugsteknikker hjælpe til at sikre flere familier mad på bordet, og samtidig understrege værdien af at have en landbefolkning, der er selvforsynende med fødevarer og lokalfaglige kompetencer.