I april skrev vi et blogindlæg om effekterne af Corona i Indien og på vores projekter. Dengang var landet netop blevet lukket ned, grænserne afspærrede og et udgangsforbud havde tvunget den 1.3 mio. store befolkning til at holde sig hjemme fra arbejde, uddannelse og skole. Nu, godt et halvt år efter at Indiens regering første gang reagerede på truslen om Corona, er Indien det andet mest smitteramte land i verden. Med over 4,3 millioner smittetilfælde er det kun USA, der overgår Indien med hensyn til smittespredning.

I mere end to måneder har Aheads medarbejdere måtte arbejde hjemmefra. De har blandt andet fået indhentet en masse administrativt arbejde, de har planlagt fremtidige aktiviteter, og så har de desuden udviklet undervisningsmaterialer om Covid19, som er blevet distribueret i landområderne for at sikre pålidelig og letforståelig information til landbefolkningen. I løbet af sommeren startede den Indiske regering en gradvis genåbning af landet. Derfor er det nu igen muligt for Ahead-medarbejderne at tilgå de fleste af projektområderne, selvom kommunalbestyrelserne i nogle kommuner har frabedt sig besøg fra folk, der kommer fra byerne. De fleste steder er der begrænsninger på, hvor mange man må forsamles, hvilket indskrænker Aheads og de lokale CSO’ers mulighed for eksempelvis at afholde landsbymøder eller samle deltagerne i større aktivitetsgrupper.

For vores projekt betyder dét, at langt de fleste aktiviteter kører på noget lavere blus end sædvanligt. Uddannelsesprojektet er stærkt begrænset af, at folkeskolerne forsat holder lukket. Efterskoleprojektet har fået en træg opstart, fordi både kommunale, amtslige og delstatspolitikere er mere optaget af at løse problemer, der relaterer sig til Corona, end at underskrive aftaler og planlægge aktiviteter med Ahead. Fødevaresikkerhedsprojektet har ikke fået igangsat nær så mange aktiviteter omkring håndtering af naturressourcer, som de havde håbet på. På håndværksprojektfronten har deltagerne i lang tid ikke kunne tilgå det lokale værksted, og har derfor måtte arbejde hjemmefra med de begrænsede redskaber de havde til rådighed.

Til trods for at Indien har lempet på sine krav i forhold til indrejse til Indien, fraråder det danske udenrigsministerium stadig al rejse til Indien. Derfor har vi desværre måtte aflyse dette års projektrejse til Indien, som ellers skulle være foregået i november måned. Projektrejsen er en årlig begivenhed, som ikke bare giver ii mulighed for at monitorere projekterne, men også danner grundlag for vigtige snakke og diskussioner med Ahead og vores andre lokale partnerorganisationer. Som alternativ til besøget, vil vi foretage et online monitoreringsseminar, som vil vare tre dage. Her vil vi blandt andet evaluere Aheads finanser, diskutere projekternes hidtidige status og debattere hvilke udfordringer, der er i projektområderne samt, hvordan vi bedst tilgår dem. Vi håber, at seminaret – til trods for at vi må undvære oplevelsen af projekterne of vores partnere på egen krop og sjæl – vil danne grobund for både informative læring såvel som venskabelige udvekslinger. På nuværende tidspunkt er det ikke til at spå om, hvor længe der går, før vi igen kan tage til Indien, men det er nok ikke usandsynligt, at vi må vende os til at kommunikationen med Indien i stigende grad vil foregå digitalt – vi går til det med åbent sind og håber på det bedste!