EFTERSKOLE

Et enormt antal skoleelever i de indiske landsbyskoler dropper ud, inden de har afsluttet deres 9. klasses afgangseksamen. Det betyder, at de ikke har adgang til hverken ungdomsuddannelser eller erhvervsskoler, og et stort antal unge ender derfor med at migrere ud af landområderne og mod byerne, på jagt efter arbejde. Med Efterskoleprojektet ønsker vi dels at tilbyde de unge en mulighed for at uddanne sig indenfor et indtægtsgivende erhverv, og dels at oplære dem i lokalpolitiske forhold og kulturtraditioner, så de i højere grad har mulighed for at engagere sig i deres lokalområde. Det gøres gennem korte kursusforløb, hvor lokale ressourcepersoner står for undervisningen i samarbejde med Ahead’s fagprofessionelle personale.

Desuden sigter projektet mod at involvere de lokale og statslige myndigheder, med henblik på, at de med tiden vil påtage sig ansvaret for sikre befolkningen i landområderne adgang til livslang læring og hermed en vej ud af fattigdom.

For mere information om projektet – tryk her.