EFTERSKOLEPROJEKT – BESKRIVELSE

Efterskoleprojektet målretter sig fattige unge uden endt folkeskoleuddannelse, som bor i landområderne. Deres ringe uddannelseskvalifikationer udelukker de unge fra at videreuddanne sig, og de har dermed mindskede muligheder for at blive oplært indenfor et fag, der kan sikre dem en stabil indkomst i landområderne. Desuden er uddannelsesmaterialerne, som bruges til undervisning i de offentlige skoler i landområderne, primært rettet mod en urban kontekst, og forholder sig derfor meget lidt til den virkelighed, som store dele af landbefolkningen faktisk lever i. Blandt andet derfor migrerer mange unge mænd til byerne i jagten på arbejde. Det gør situationen endnu sværere for de kvinder og svageste i befolkningen, som ikke har lige så nemt ved at rejse og tilpasse sig nye arbejdsforhold. Efterskoleprojektet har til formål at tilbyde de unge i landområderne en lokalt tilgængelig mulighed for at uddanne sig og herved skabe et lokalt levegrundlag.

Efterskoleprojektet udspringer af tanken om livslang læring for alle, og konceptet er allerede blevet afprøvet gennem tidligere projekter. Tidligere har vi dog primært haft fokus på undervisning i håndtering af naturressourcer og økologiske landbrugsmetoder, en palette som udvides i efterskoleprojektet, hvor der også fokuseres på brugs- og kunsthåndværk samt mere kulturelle kvalifikationer. Idéen om efterskoler har mødt meget stor opbakning fra lokalbefolkningen i vores projektområder. På landsbymøder har de involverede beboere givet udtryk for, hvilke kompetencer de ønsker træning i. Dem har Ahead inddelt i fire forskellige emner: metoder til dyrkning & håndtering af smålandbrug og traditionelle håndværk; sundhedsfremme; forståelse af lokaldemokrati og adgang til rettigheder; samt lokalkultur- og historie.

Tanken er at benytte sig af lokale ressourcepersoner med ekspertise indenfor ét eller flere af disse områder. I samarbejde med de lokale myndigheder og Aheads kompetente medarbejdere, skal ressourcepersonerne undervise unge uden uddannelsesmæssige kvalifikationer i de områder, de bor i. Undervisningen foregår på de lokale landsbyskoler efter endt skoletid, så det ikke falder sammen med hverken børnenes undervisning eller deltagernes øvrige arbejdsdag.

Projektet kan blive en vigtig komponent i udviklingen mod at bremse den stigende migration fra land til by ved at tilbyde de unge teknisk kunnen, som kan sikre dem et arbejdsgrundlag og mere stabile indkomstmuligheder i landområderne. Desuden søger projektet at styrke civilsamfundet i projektområderne og bidrage til større ejerskab over egne demokratiske beslutningsprocesser blandt landbefolkningen.

Efterskoleprojektet gennemføres med en bevilling fra CISU på knap 2 mio. kr. mellem d. 1. juli 2020 og d. 31. december 2023 i distrikterne Purulia og Dakshin Dinajpur i Vestbengalen.  Mindst 3000 unge fra fattige familier forventes at deltage i Efterskoleaktiviteterne. Heraf vil de fleste være kvinder. Ahead Initiatives er projektets indiske partner.