Den 11. marts indsendte iiINTERest til CISU en ansøgning til et helt nyt projekt, nemlig Efterskoleprojektet.

Idéen til et sådanne initiativ blev plantet allerede i 2014. Dengang besøgte fire ansatte fra Aheads ledelse Danmark og aflagde i den forbindelse den Internationale Højskole i Helsingør et visit. Grundtvigs ambitioner om livslang læring og oplysning af landbefolkningen er siden blevet diskuteret og konkretiseret, indtil de nu endelig har udmøntet sig i form af et projektforslag.

Efterskoleprojektet målretter sig fattige unge uden endt folkeskoleuddannelse, som bor i landområderne. Deres ringe uddannelseskvalifikationer udelukker de unge fra at videreuddanne sig, og de har dermed mindskede muligheder for at blive oplært indenfor et fag, der kan sikre dem en stabil indkomst i landområderne. Desuden er uddannelsesmaterialerne, som bruges til undervisning i de offentlige skoler i landområderne, primært rettet mod en urban kontekst, og forholder sig derfor meget lidt til den virkelighed, som børn og unge faktisk lever i. Blandt andet derfor migrerer mange unge mænd til byerne i jagten på arbejde. Det gør situationen endnu sværere for de kvinder og svageste i befolkningen, som ikke har lige så nemt ved at rejse og tilpasse sig nye arbejdsforhold. Efterskoleprojektet har til formål at tilbyde de unge i landområderne en lokalt tilgængelig mulighed for at uddanne sig og herved skabe et levegrundlag i deres lokale kontekst.

Efterskolekonceptet er allerede blevet afprøvet gennem tidligere projekter, hvor der primært har været fokus på undervisning i håndtering af naturressourcer og økologiske landbrugsmetoder. Ideen om efterskoler har mødt meget stor opbakning fra lokalbefolkningen i projektområderne. På landsbymøder har de involverede landsbybeboere givet udtryk for, hvilke kompetencer de ønsker træning i. Dem har Ahead grupperet i fire forskellige emner: metoder til dyrkning & håndtering af smålandbrug; sundhedsfremme; lokaldemokratiforståelse & adgang til rettigheder; og lokal kultur & historie.

Tanken er at benytte sig af lokale ressourcepersoner med ekspertise indenfor et eller flere af de ovenstående områder. I samarbejde med de lokale myndigheder skal disse ressourcepersoner undervise unge uden uddannelsesmæssige kvalifikationer i de områder de bor i. Undervisningen vil foregå på de lokale landsbyskoler efter endt skoletid, så det ikke falder sammen med hverken børnenes undervisning eller deltagernes øvrige arbejdsdag.

Projektet kan blive en vigtig komponent i udviklingen mod at bremse den stigende migration fra land til by ved at tilbyde de unge teknisk kunnen, som kan sikre dem et arbejdsgrundlag og mere stabile indkomstmuligheder i landområderne. Desuden søger projektet at styrke civilsamfundet i projektområderne og bidrage til større ejerskab over egne demokratiske beslutningsprocesser blandt landbefolkningen.

Hvis CISU godkender vores ansøgning, vil Efterskoleprojektet kunne startes per 1.7.2020 og strække sig til 31.12.2022. Vores fingre er krydsede!