CISU har bevilget knap 5 mio kr til Fødevaresikkerhedsprojektets 4., afsluttende fase. Beløbet udgør dog kun en del af den samlede indsats idet den vestbengalske stat har målrettet en del af statens arbejdsløshedsmidler, svarende til 33 mio kr til projektets aktiviteter. Den langsigtede strategi for at gøre de indiske myndigheder ansvarlige må dermed siges at være lykkedes. Fødevaresikkerhedsprojektets 4. fase startes i juli 2019.