HVAD VIL VI

Bekæmpe fattigdom
Forbedre de fattiges fødevaresikkerhed ved at etablere køkkenhaver og kornbanker samt dyrke fællesarealer mm. Herved skabes et værn mod fejl- og underernæring.

Opsparings- og udlånsordninger hjælper til at anskaffe husdyr eller starte mindre virksomheder.

Uddanne og formidle
Sætte de fattigste i stand til at benytte deres lokale myndigheder, som et institutionelt redskab til at opnå deres ret til udvikling og ordentlige levevilkår.

Skabe et supplement til undervisningen  af børn og unge, der tager udgangspunkt i de lokale forudsætninger og hjælper dem til en bedre fremtid.

Skabe respekt for og kendskab til den lokale kultur som forudsætning for, at alle grupper kan indgå i fællesskabet.

Skabe lokalt ejerskab
Danne selvhjælpsgrupper og aktivitetsgrupper, der skaber fælles ansvarlighed og styrke til at tage ansvar for en fælles udvikling for de fattigste.

Involvere de lokale myndigheder og hjælpe dem til at løfte ansvaret for at forbedre de fattiges levevilkår.

Hvordan dette i praksis foregår som et led i projekterne, kan du læse mere om under fødevaresikkerhedsprojektet, uddannelsesprojektet og håndværksprojektet.