HVAD VIL VI

Bekæmpe fattigdom
Forbedre fattige befolkningsgruppers fødevaresikkerhed ved at etablere køkkenhaver og kornbanker samt dyrke fællesarealer mm. Herved skabes et værn mod fejl- og underernæring.

Etablere opsparings- og udlånsordninger, som kan hjælpe mindrebemidlede borgere i landområderne til at anskaffe sig frø, husdyr eller starte mindre virksomheder.

Uddanne og formidle
Sætte de fattigste i stand til at benytte deres lokale myndigheder, som et institutionelt redskab til at opnå deres ret til udvikling og ordentlige levevilkår.

Skabe et supplement til undervisningen  af børn og unge, der tager udgangspunkt i de lokale forudsætninger og hjælper dem til en bedre fremtid.

Skabe respekt for og kendskab til den lokale kultur som forudsætning for, at alle grupper kan indgå i landsbyfællesskaberne.

Fremme lokalt ejerskab
Danne selvhjælpsgrupper og aktivitetsgrupper, der styrker lokal ansvarstagen for en fælles udvikling, der er til gavn for de fattigste og mest marginaliserede.

Involvere de lokale myndigheder og hjælpe dem til at løfte ansvaret for at forbedre levevilkårene for de fattigste.

Sætte befolkningen i fattige landområder i stand til selv at formulere og udøve den forståelse af udvikling, som de finder, giver bedst mening i deres kontekst.

Hvordan vores målsætninger omdannes til praksis, kan du læse mere om under projekter. 

Nedenfor kan du se en film fra vores projektområder. Filmen er produceret i 2022 i samarbejde med AHEAD Initiatives