AHEAD INITIATIVES

Ahead Initiatives’ stab udgøres af en række erfarne personer, der har været aktive i landsby-udvikling gennem mange år i andre NGO’er. Ahead ledes af en bestyrelse og den daglige ledelse ligger i hænderne på Rathnadeep De. 

Ahead har både individuelle medlemmer og lokale civilsamfunds-organisationer spredt ud over landet. De sidste spiller en væsentlig rolle, idet de i stort omfang varetager det konkrete arbejde i projekterne i deres respektive lokalområder. Men det sker i tæt samarbejde og under vejledning af Aheads medarbejdere. Du finder Aheads hjemmeside her.

En af dem, der har specielt har været med til at udvikle Aheads ekspertise inden for dyrkningsmetoder, er Himanchu, som på billedet forklarer landsbybeboerne om kompostering.