BESTYRELSEN

Søren Jeppesen

Formand

Bodil Faber

Næstformand

Gitte Falk

Sekretær

Poul Daugbjerg

Kasserer

Frants Christensen

Bestyrelsesmedlem

Katrine M. Bach

Studentersekretær