PROGRAM 

I takt med at iiINTERest og Ahead Initiatives har fået flere projektaktiviteter over det sidste årti, er der løbende opstået et ønske om i højere grad at kunne integrere de forskellige projektaktiviteter i en mere holistisk indsats. Den 1. januar 2024 blev dét en realitet, da vi med en ny bevilling fra CISU startede vores program. Programmet kører over 4 år med samme samlede budget, som vi tidligere har haft samlet set for vores projekter, hvilket vil sige knap 12 mio.

Med programmet ønsker vi at vise, at det er muligt at tænke udvikling mere holistisk: at man på én og samme tid kan øge fødevaresikkerheden for de fattigste, skabe flere (håndværksrelaterede) indtægtsmuligheder, forbedre (folke)skoleundervisningen og bruge Efter/Aftenskoler til at bringe landsbyen sammen socialt-kulturelt gennem sang, dans, teater med mere. For godt nok har de fattigste 10% af landsbyens beboere, som vi tidligere har fokuseret på, et særligt behov for mere mad i maven, men reelt får de øvrige landsbybeboere, foruden de allermest velstillede, heller ikke nok at spise i en stor del af de landområder, hvor vi arbejder. Vi vil også gerne vise, hvordan man kan (re)etablere de såkaldte ’Landsbyråd’, hvor alle landsbyens beboere, eller i hvert fald de fleste, deltager og på demokratisk vis samarbejder om at definere og planlægge de udviklingsinitiativer, som de finder mest relevant for deres kontekst. Ambitionen er således at skabe en langt højere grad af direkte demokrati’ som starter lokalt i landsbyerne  og forpligter det politiske system på dets mandat og ansvar overfor landbefolkningens udvikling og trivsel. Forhåbentlig vil denne tilgang på sigt gøre det muligt for beboerne at sikre en større grad af madsuverænitet, flere lokale muligheder for at skabe sig et værdigt levebrød i overensstemmelse med den omgivende natur samt gøde potentialerne for intergenerationel livslang læring på tværs af landsbyen. 

På de følgende underviser, kan du læse mere om programmets delmål: madsuverænitet, økologiske levebrød og intergenerationel livslang læring. 

Snart kommer der mere information om programmet.