PROJEKTER

I 2010 søsatte vi i iiINTERest vores første aktiviteter med det formål at skabe bedre fødevaresikkerhed blandt de fattigste familier i Vestbengalen. Fødevaresikkerhedsprojektet var tænkt som en langsigtet indsats, der med tiden skulle sikre familierne mod sult og underernæring. Projektet har været gennem flere faser og befinder sig nu i sin fjerde og afsluttende fase, der varer til udgangen af 2023. I denne fase er det lykkedes at skabe et samarbejde med den vestbengalske delstatsregering, der i øjeblikket bidrager med en indsats til en værdi af ca. 33 mio. DDK.

I 2012 mundede et partnerskabsprojekt ud i oprettelsen af vores uddannelsesprojekt. Uddannelsesprojektet, hvis tredje fase nu er under gennemførelse, sigter mod at højne niveauet af lokalt forankret undervisning, og samtidig mindske antallet af unge, der ingen uddannelse får.   

I 2018 startet iiINTERest et håndværksprojekt, der sigter mod at bevare traditionelle indiske håndværk samt i samarbejde med professionelle håndværkerne at udvikle materialernes kvalitet og kreative udtryk, så erhvervet kan forblive en værdig kilde til overlevelse. I efteråret 2021 startede projektets anden fase, som især fokuserede på de miljømæssige udfordringer i den lokale produktion af silke. Projektets tredje fase  sommeren 2023 er netop opstartet i sommeren 2023. 

Endelig blev vores ansøgning om et efterskoleprojekt godkendt i 2020. Efterskoleprojektet sigter mod at tilbyde erhvervsmæssig træning og livslang læring. Projekter er især målrettet unge i landområderne med få eller ingen uddannelsesmæssige kvalifikationer, som ikke har adgang til offentlig tilbud om videreuddannelse. Efterskoleprojektet vil vare til udgangen af 2023.

 

Projekternes fordeling over tid

Malas fortælling

Nedenfor kan man se og høre fortællingen om Mala, en innovativ Indisk landsbykvinde, som i løbet af historien kommer til at spille en væsentlig rolle i Aheads projekter. Med hjælp fra de lokale myndigheder starter hun en planteskole, hvor fattige lokale kvinder kan lære at dyrke deres egne grøntsager og køkkenhaver. Gennem undervisningen oplæres landsbyens beboere i sund kost, dyrkningsmetoder og husdyrhold, og snart starter Mala også en køkkenhave på den lokale landsbyskoles grund, hvor eleverne selv kan lære at plante og dyrke. Som projektet griber om sig, tager landsbyrådet og den lokale kommune stadig større ansvar for udlån af frø og dyr, og samtidig fordeles de uopdyrkede jordstykker langs veje og marker til de landsbybeboere, som ikke selv ejer noget jord. Malas fortælling bygger på en sand historie om hvordan Aheads projekter har ført til større selvforsyning af mad og arbejde i Østindiens landområder, samt om styrkelsen af samarbejdet mellem lokale landsbyråd og kommunen. Historien er fortalt gennem den populære indiske fortælleform, tegneseriekunsten.