PROJEKTER

I 2010 søsatte iiINTERest de første aktiviteter for at skabe bedre fødevaresikkerhed blandt de fattigste familier i Vestbengalen. Fødevaresikkerhedsprojektet var tænkt som en langsigtet indsats, der med tiden skulle sikre familierne mod sult og underernæring. Projektet har været gennem flere faser og er nu i sin tredje fase, der afsluttes i 2019, men afløses af en afsluttende fjerde fase. Her er det lykkedes at skabe et samarbejde med den vestbengalske delstatsregering, der bidrager med en indsats til en værdig af ca. 33 mio. DDK.  

I 2012 mundede et partnerskabsprojekt ud i oprettelsen af vores uddannelsesprojekt. Uddannelsesprojektet, hvis anden fase nu er under gennemførelse, sigter mod at højne niveauet af lokalt forankret undervisning, og samtidig mindske antallet af unge, der ingen uddannelse får. 

Endelig har iiINTERest i 2018 startet et håndværksprojekt, der sigter mod at bevare traditionelle indiske håndværk, samt i samarbejde med håndværkerne at udvikle materialernes kvalitet og kreative udtryk, så erhvervet kan forblive en værdig kilde til overlevelse. 

Projekternes fordeling over tid: