FØDEVAREPROJEKT – KORT BESKRIVELSE

I de fattigste landområder af Vestbengalen og de omkringliggende delstater lever mange familier uden stabil adgang til mad. For disse familier kendetegnes dele af året ved underernæring og sult. Familierne er som regel jordløse og derudover er skriftende vejrforhold og dårlige transportmuligheder med til at gøre familiernes situation særlig sårbar. Med fødevaresikkerhedsprojektet ønsker vi at bekæmpe fattigdom gennem lokalt forankrede fødevareinitiativer. Projektet har til formål at gøre de fattigste familier selvforsynende med fødevarer, og desuden skabe grobund for at familierne kan skabe et mindre overskud, som gør dem i stand til at sælge og købe afgrøder på lokale markeder.  

Projektet indbefatter 4500 fattige familier fordelt på 12 kommuner i 12 forskellige amter i Vestbengalen. Kønsfordelingen er på 55/45 % mellem kvinder og mænd og to tredjedele af målgruppen består af børn. Majoriteten af de involverede familier tilhører forskellige etniske grupper, herunder lavkaster, kasteløse, muslimer og stammeminoriteter.

Projektet, som har kørt i flere etaper siden 2010, forsøger at styrke lokalt demokrati ved at samarbejde med de lokale kommuner (Gram Panchayats) samt lokale civilsamfundsorganisationer om implementeringen af programmer, som sikrer landbybefolkningen fødevarer, blandt andet gennem udlån af frø og såsæd til private køkkenhaver, kollektive frugtlunde samt fiskedamme og husdyr.   

I den nuværende fase af fødevareprojektet har vi særligt fokus på at styrke de lokale kommuner, civilsamfundsorganisationer og regeringsorganer, som skal stå for at videreføre projektet i fremtiden. Det sker blandt andet gennem forskellige kapacitetsopbyggende initiativer, hvor lokale ressourcepersoner bliver oplært i håndteringen af naturressourcer og bæredygtige gartneriteknikker, som skal videreformidle arbejdet til forskellige Aktivitetsgrupper og Selvhjælpsgrupper rundt om i landsbyerne. Desuden søger projektet at styrke samarbejdet mellem de forskellige administrative lag i et stort indisk bureaukrati, så fødevareprojekterne på sigt kan komme til at indgå som en selvkørende del af det politiske system, og forhåbentlig komme til at sprede sig til andre delstater udenfor de nuværende projektområder. Det sker gennem fortalervirksomhed på tværs af administrative lag samt inklusion og oplæring af stadig flere ressourcepersoner.

iiINTERests nuværende etape af projektet gennemføres med en bevilling på knap 4,9 mio kr mellem d. 1. januar 2015 og den 30. juni 2019 i delstaterne Vestbengalen, Odisha og Jharkhand. Ahead Initiatives er projektets indiske partner.