HÅNDVÆRK

I vores håndværksprojekt ligger fokus selvfølgelig på håndens arbejde. Men lige så væsentligt er det at se sammenhængen til en åben iagttagelse af de virkelige forhold, der kan forbinde og vække fantasi og der ud af skabe udvikling i retning af endnu bedre produkter. Færdigheder giver en følelse af værdighed, fordi ”jeg kan” – og jeg kan blive stolt af at være håndværker.

I projektet genoplives glemte håndværk og gamle eksisterende håndværk styrkes. Med større opmærksomhed og nye stærke kompetencer er håbet at landsbybeboerne vil blive i stand til at fremstille endnu bedre og mere holdbare ting til brug i hjemmene, således at de ikke behøver købe dem på markedet. Måske kan de også blive i stand til at sælge deres ting og få en ekstra indtægt.

I første omgang prøvede vi denne ide af i et lille pilotprojekt med et mindre tilskud fra CISU. Den indledende projektfase blev sat i gang i oktober 2018 og løb frem til sommeren 2021. I august 2021 bevilgede CISU penge til en fortsættelse af projektet. Projektet gennemføres i Tantipara i Bankura distrikt i Vestbengalen med deltagere, der både tæller professionelle tekstilhåndværkere (vævere, farvere, printere og ”brodøser”) og unge kvinder, som kun har beskeden erfaring med syning og hækling. Ressourcepersoner fra iiIINTERest har i den første fase med mellemrum afholdt workshops med deltagerne, medens den gennemgående støtte leveres af Ahead Initiatives og en lokal partner.  

For mere information om projektet – tryk her.