HÅNDVÆRKSPROJEKT – BESKRIVELSE

projektbevilling på I århundreder har landsbybeboerne i Tantipara benyttet sig af gamle håndværkstraditioner og færdigheder til fremstilling af silkestoffer, der blandt andet bruges til at sy sarier af. Produktionen, der indbefatter mange delprocesser fra at spinde silketråden og væve til farvning, print og brodering, har de seneste årtier oplevet et øget pres fra den globale silkeindustri, der producerer silkestofferne både hurtigere og billigere blandt andet gennem brug af maskiner og ved at inkorporere kemisk fremstillet plastictråd som substitut til den dyre silke. For landsbybeboerne i Tantipara har konkurrencen fra silkeindustrien betydet, at stadig flere familier presses ud i fattigdom på grund af flere års nedadgående salg. Som konsekvens heraf oplæres færre og færre af den yngre generation indenfor håndværket og flere unge migrerer til byerne for at finde arbejde. Dette forringer levevilkårene for lokale familier, der har levet af håndværket i generationer.    

Håndværksprojektet er en nyopstartet medborgerindsats, der afprøver muligheden for at forbedre levevilkårene for fattige landbefolkninger gennem erhvervspraktisk træning og udvikling af traditionelle håndværksbaserede færdigheder. Projektet er opdelt i to sideløbende forløb, hvoraf den ene halvdel forsøger at styrke og udvide nuværende professionelle håndværkeres kompetencer gennem workshops, hvor forskellige faggrupper samarbejder om at fremstille nye mønstre og design. Den anden halvdel af projektet har fokus på at tilbyde undervisning i blandt andet syning, vævning og naturfarvning til fattige, lokale kvinder uden endt uddannelse, med det formål at give kvinderne og deres familier en ekstra indtægtskilde. Målet er desuden at uddanne et antal ressourcepersoner blandt kvinderne, som på sigt kan fungere som lokale undervisere på et ’After School’ kursus (se uddannelsesprojektet). Blandt deltagerne i disse kurser er unge kvinder fra etniske minoritetsgrupper, lavkaste- og muslimske familier.

Projektet er desuden rettet mod at styrke lokalt demokrati, gennem samarbejde med lokale civilsamfundsorganisationer og politiske institutioner på landsbyniveau. 

Ud over at bidrage til en forbedring af fattige familiers levevilkår, har håndværksprojektet til formål at genskabe værdigheden ved håndens arbejde og skabe en positiv udvikling for lokalsamfundet i projektlandsbyerne. 

iiINTERests tredje fase af håndværksprojektet gennemføres med en projektbevilling på knap 3 mio. mellem d. 1. juli 2023 og den 31. december 20214 i landsbyen Tantipara i Vestbengalen. Ahead Initiatives er projektets indiske partner.