HVOR ER VI

På kortet kan man se, hvor i Vestbengalen, Orissa og Jharkhand projekterne udføres. Hver markering repræsenterer et distrikt, hvor projektaktiviteterne udføres i samarbejde med Ahead Initiatives (vist med stjerne).

Klik på en markering for at få distriktets navn.

Den røde markering viser, hvor Håndværksprojektet er lokaliseret, de grønne markeringer viser distrikter, hvor der alene arbejdes med Fødevaresikkerhedsprojektet og de blå markeringer viser de distrikter, hvor både Fødevaresikkerhedsprojektet og Uddannelsesprojektet er aktive. Den gule markering viser, hvor der kun er aktivitet i Uddannelsesprojektet.