UDDANNELSE

Undervisningen i indiske landsbyskoler stemmer dårligt overens med de virkelige udfordringer i en indisk landsby. Op til 75% af børnene dropper ud af skolen inden ide har afsluttet 9. klasse. iiINTERests uddannelsesprojekt søger at rette op på dette ved at supplere undervisningen med oplæring i ’life skills’ inden for fødevaresikkerhed, sundhed og lokalt demokrati og introducere lærere såvel som elever for aktivitetsbaseret læring. Derudover søger vi at bevare og genoplive lokal kultur inden for dyrkning, håndværk og kunst.

De unge, der dropper ud af skolen og ikke får en afsluttende eksamen, tilbyder vi en kort uddannelse, redskaber og hjælp til at komme i gang med et håndværk eller et indtægtsgivende erhverv.

Vi samarbejder med de lokale og statslige myndigheder, som i stigende omfang påtager sig ansvaret for aktiviteterne.

For mere information om projektet – tryk her.

En anden måde at lære på –
Fortællinger fra felten

I Sundarbans, hvor en stor del af befolkningen lever med frygten for oversvømmelser og cykloner, har den lokale kommune engageret skoleelever fra landsbyskoler i området til at opstarte en mangroveplanteskole. Her lærer børnene om deres lokale geografi samtidig med, at de oparbejder praktisk viden og erfaring i, hvordan man bedst beskytter digerne langs Sundarbans kyster fra oversvømmelse. Projektet er en del af Aheads større bestræbelse om at tilbyde mere lokal-relevant undervisning til skolebørn i landområderne.