UDDANNELSESPROJEKT – BESKRIVELSE

1Skolernes undervisning stemmer dårligt overens med de virkelige udfordringer i en indisk landsby. Op til 75% af børnene dropper ud af skolen inden dens afslutning. iiINTERests uddannelsesprojekt søger at rette op på dette ved at supplere med undervisning i ’life skills’ inden for fødevaresikkerhed, sundhed og lokalt demokrati gennem aktivitetsbaseret læring. Derudover søger vi at bevare og genoplive lokal etnisk kultur inden for dyrkning, håndværk og kunst. De unge, der dropper ud af skolen og ikke får en afsluttende eksamen, tilbyder vi en kort uddannelse, redskaber og hjælp til at komme i gang med et håndværk eller et indtægtsgivende erhverv. Vi samarbejder med kommunerne og de statslige myndigheder, som i stigende omfang påtager sig ansvaret for aktiviteterne.

50 skoler fordelt på 25 kommuner er involveret i projektet. Skolerne har i alt 5500 elever. Befolkningen i projektområderne er ofte stærkt præget af stammekulturer og forskellige etniske befolkningssammensætninger.

Sammen med lærerne og lokale ressourcepersoner, med kendskab til den lokale etniske kultur, udvikles undervisningen med aktiverende læring, der f.eks. indebærer, at eleverne på skolens område selv dyrker de grøntsager, der bruges i deres midday-meal. Aktiviteten bidrager dermed til elevernes viden om dyrkning, biologi og sund ernæring. Der arrangeres udflugter til historiske steder og arrangeres kulturelle arrangementer, hvor eleverne synger, danser og viser håndværk fra deres etniske kultur. Desuden får eleverne en indføring i de lokale demokratiske organer som de på sigt skal være bevidste om at gøre deres indflydelse gældende i. 

De unge, der har forladt skolen uden eksamen (drop-outs) er stillet i en meget dårlig situation. For denne gruppe, der i projektet omfatter 2500 unge, bruges skolens lokaler efter skoletid til at arrangere korte kurser i f.eks. dyrkning af grøntsager eller frugttræer, husdyrhold eller håndværk efter den enkeltes egne ønsker. Efter endt uddannelse i denne ’After School’ får den unge frø, såsæd, en gris, en høne eller materialer, der kan hjælpe dem til at komme i gang med en indtægtsgivende aktivitet, som betyder, at den unge kan bidrage til familiens økonomi. 

Både skole- og After School-aktiviteterne sker i tæt samarbejde med de lokale myndigheder og lokale civilsamfundsorganisationer, og begge disse parter inddrages aktivt, således at de over for landsbybeboerne optræder som ansvarlige for projekterne.

I den anden fase af Uddannelsesprojektet havde vi særlig fokus på at overbevise de overordnede myndigheder (i Indien har delstaten ansvaret for uddannelse) om nytten af både den bedre undervisning og After School aktiviteterne. Hensigten er, at de efterhånden skal påtage sig et større ansvar, hvilket bl.a. indebærer, at de skal bidrage til finansieringen, og at de skal lave formelle aftaler om deres engagement i landsbyerne.

I foråret 2021 fik vi godkendt vores ansøgning om en tredje fase af uddannelsesprojektet. Denne fase vil fokusere særligt på at få udbredt skoleprojekterne til flere projektområder, således at endnu flere børn vil få mulighed for at prøve kræfter med aktive læringsmetoder og lokalrelevant undervisning. Desuden vil vi over de næste år arbejde på at få strømlinet vores projektaktiviteter, sådan at de i fremtiden vil optræde i delstaternes officielle lærerplaner. Flere af Aheads aktiviteter har allerede nået stor mediebevågenhed, og de mange positive eksempler har bidraget til, at begreber som ‘learning by doing’ og ‘local knowledge’ er blevet yderst populære i uddannelsespolitiske kredse.  

iiINTERests nuværende uddannelsesprojekt gennemføres med en bevilling på knap 4 mio. kr. og strækker sig over næsten fire år mellem d. 1. juli 2021 og d. 31 december 2024. Projektet udføres i delstaterne Vestbengalen, Jharkhand og Orissa. Ahead Initiatives er projektets indiske partner.