Der skal ske noget nyt! Vi skal fra nytår (01.01.24) til at lave et såkaldt program samarbejde med Ahead Initiatives og deres CSO-partnere i Indien. Efter 13-14 år hvor vi har gennemført en række projekter med hver deres bevilling, starter vi pr. 1. januar 2024 en større, samlet aktivitet med én (stor) bevilling – det hedder et program. Det kører over 4 år med samme samlede budget, som vi pt. har for vores 4 projekter. Og vi bruger 2024 til at afslutte vores Skoleuddannelse og Håndværksprojekter.

I takt med at iiINTERest og Ahead Initiatives har fået flere projektaktiviteter over det sidste årti, er der opstået et ønske om, i højere grad at kunne integrere de forskellige projektaktiviteter. Som det erfarne medlem af vores lille forening vil huske, startede vi i 2010 med ’Fødevaresikkerhed’, så kom der ’Skole og Uddannelse’, dernæst ’Håndværk’ (silke i Tantipara) og endelig ’Efterskole/Aftenskole’ i 2020. Vi er i gang med 4. fase af Fødevaresikkerhedsprojektet, 3. fase af hhv. Skoleuddannelse og Håndværksprojekterne samt (stadig) 1. fase af Efterskoleprojektet. Eller sagt på en anden måde: 11 projekter i alt siden 2010.

Vi vil gerne at vise, at det er muligt at tænke udvikling mere holistisk: at man på én og samme tid kan øge fødevaresikkerhed, skabe flere (håndværksrelaterede) indtægtsmuligheder, forbedre (folke)skoleundervisningen og bruge Efter/Aftenskolen til at bringe landsbyen sammen socialt-kulturelt med sang, dans, teater med mere, udover at der trænes i at kunne starte sin egen lille forretning (eller i hvert fald kunne producere forskellige håndværksting eller afgrøder, som man kan tjene en lille sum penge ved). For godt nok har de fattigste 10% af landsbyens beboere et særligt behov for mere mad i munden, men reelt får de øvrige landsbybeboere, bortset fra de mest velstillede, heller ikke nok at spise. Vi vil også gerne vise, hvordan man kan etablere et såkaldt ’Landsbyråd’, hvor alle beboere, eller i hvert fald de fleste, deltager. Målet er at skabe en langt højere grad af ’direkte demokrati’ i landsbyerne, end der eksisterer i øjeblikket, og at landsbybeboerne i stigende grad får indflydelse på de udviklingsinitiativer, der er i deres lokalområde.

Ved at fokusere (program)aktiviteterne i færre områder, nærmere bestemt fire områder, vil vi desuden kunne nedbringe de ansattes transporttid, som til gengæld kan bruges i (program)områderne. I øjeblikket har Ahead og deres lokale partnere 10 feltkontorer i forskellige dele af de tre delstater (Vestbengalen, Odisha og Jharkhand). Så vi (Ahead og partnere) er til stede mange steder i den nordøstlige del af Indien, med en masse transport til følge og hermed hektisk rejseri for mange af de ansatte og involverede. Hos iiINTERest får vi også lidt gavn af den nye måde at lave aktiviteter i Indien. Fremover skal vi nu kun lave ét programregnskab i stedet for de 4 projektregnskaber foruden vores eget lille foreningsregnskab.

Ansøgningsprocessen har været lang. Den startede i januar i år (2023) og bliver afsluttet en gang i september, når vi (forhåbentlig) får den endelige godkendelse af ansøgningen fra CISU. Men både vi i bestyrelsen og vores partnere i Ahead har lært en masse i processen og ser frem til at kunne skabe et mere samlet udviklingsprogram til gavn for de fattigste landområder i Nordøstindien.